Ministerul Afacerilor Interne

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Institutul de Studii pentru Ordine Publică este o instituție specializată de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și face parte din sistemul național de învățământ.

Formarea profesională, pregătirea managerială în multiple domenii ale Ordinii și Siguranței Publice precum și elaborarea de studii și analize sunt principalele obiective ale Institutului.

Emblema de excelență a acestui loc este dată de pasiunea, experiența și devotamentul corpului didactic. Învățământul la ISOP răspunde mereu așteptărilor și exigențelor unui sistem educațional modern, mereu deschis noilor provocări în domeniul formării profesionale a adulților.

Domenii de studiu

Catedra Formare Profesională Continuă

Instructori și formatori alături de specialiști în domeniu pregătesc personalul M.A.I. încadrat din sursă externă și îi însoțesc pe parcursul evoluției profesionale.

Catedra Limbi Străine și Pregătire Misiuni Internaționale

​Pregătirea candidaților în vederea participării la operații multinaționale sub egida ONU, UE, OSCE sau NATO este una dintre prioritățile acestei catedre.

Catedra Management

Formarea și dezvoltarea competențelor personalului cu funcții de decizie din M.A.I. este dezideratul fiecărui formator de la această catedră.

Publicații proprii

ISOP oferă servicii educaționale personalului din toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, în condiții de profesionalism, eficacitate și eficiență, în conformitate cu cerințele standardului ISO: 9001:2015.
Formarea profesională organizată şi desfăşurată în Institut se finalizează cu certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:
  • Certificat de absolvire:
– pentru absolvenţii cursurilor prevăzute cu probă de evaluare şi durata de cel puţin două săptămâni, cu recunoaştere numai în cadrul MAI;
  • Certificat de absolvire:
– pentru absolvenţii programelor de formare profesională continuă, prevăzute cu examen de absolvire, autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuarea ANC, cu recunoaştere naţională, indiferent de durată;
  • Adeverinţe de participare:
– pentru participanţii la activităţile/cursurile de formare profesională continuă cu durata mai mică de două săptămâni.