Structură și organigramă

ORGANIGRAMA ISOP pdf

Structura organizatorică a instituţiei:

 1. Conducerea.
 2. Compartimentul juridic.
 3. Compartimentul control.
 4. Catedra formare profesională continuă. pdf
 5. Catedra management şi legislaţie. pdf
 6. Catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale. pdf
 7. Serviciul metodică și proiectare didactică.
 8. Compartimentul Implementare proiecte cu finanţare externă.
 9. Compartimentul Studii şi analize.
 10. Biroul resurse umane.
 11. Biroul management operaţional şi securitate sediu.
 12. Financiar-contabilitate.
 13. Compartimentul secretariat și documente clasificate.
 14. Compartimentul achiziţii.
 15. Structura de securitate.