Istoric

Scurt istoric

     Institutul de Studii pentru Ordine Publică (ISOP), a fost înfiinţat în 1949 ca şcoală pentru pregătirea ofiţerilor de poliţie. Continuând tradiţia, ISOP este, şi în zilele noastre, o instituţie de învăţământ cu rol integrator pentru formarea profesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

     De-a lungul existenţei, Institutul a fost marcat de numeroase transformări generate de evoluţia societăţii româneşti, în general, şi a MAI, în special, dar şi de schimbările pe plan european, îndeosebi cele din ultimul deceniu, însă componenta de „educaţie şi formare profesională” l-a însoţit permanent şi intrinsec, fapt dovedit şi de denumirile purtate de-a lungul timpului – „Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri Poliţie” (1949), Centrul Şcolar MAI – Bucureşti (1960), „Şcoala militară pentru perfecţionarea ofiţerilor de poliţie” (1976-1999), „Centrul de Studii Postuniversitare (1999)”.

     Astăzi, ISOP funcţionează ca structură specializată de învăţământ din cadrul MAI, face parte din sistemul naţional de învăţământ şi asigură formarea profesională a personalului MAI, prin activităţi de formare profesională, pregătirea managerială, precum și elaborarea de studii și analize în domeniul ordinii publice, pentru a sprijini îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor MAI.

     Potrivit prevederilor OMAI nr.7/19.01.2016 pentru completarea OMAI nr.176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din MAI, Ziua Aniversară a Institutului de Studii pentru Ordine Publică este în data de 25 OCTOMBRIE.