Atribuțiile Institutului

Obiectivele generale ale ISOP:

  • Asigurarea calităţii formării profesionale prin cursurile/programele livrate personalului MAI.
  • Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi operaţională a personalului de decizie din MAI prin organizarea şi desfăşurarea programelor de formare managerială în cadrul Institutului.
  • Elaborarea de studii şi analize în domeniul ordinii publice în scopul eficientizării activităţii manageriale.

Atribuțiile generale îndeplinite de ISOP:

  • Organizează și desfășoară activități de formare profesională destinate personalului MAI, conform legislației naționale privind formarea profesională a adulților, ordinelor, instrucțiunilor ministrului afacerilor interne ce vizează pregătirea continuă regulile de evoluție în cariera  profesională, stabilite pentru categoriile de personal din MAI.
  • Organizează și desfășoară activități de formare profesională în domeniul managementului strategic și operațional pentru personalul de decizie din cadrul MAI.
  • Efectuează studii și analize în domeniul ordinii publice în cadrul unor echipe interdisciplinare și interinstituționale.
  • Inițiază și derulează parteneriate și proiecte, organizează, desfășoară și participă la conferințe simpozioane, seminarii, întruniri, mese rotunde cu caracter profesional, științific și cultural, workshopuri, convocări, dezbateri și schimburi de experiență profesională în colaborare cu instituții similare și internaționale.
  • Adoptă politici, strategii și desfășoară acțiuni/activități necesare funcționării, îmbunătățirii continue și dezvoltării sistemelor de management implementate în cadrul acestuia, conform prevederilor legale și standardelor în vigoare.