Institutul de Studii pentru Ordine Publicã

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

  mmmmmmmMisiunea

 

 

 • Institutul are misiunea de a asigura pregãtirea continuã a personalului prin cursuri, potrivit nevoilor ministerului.

 

 

 

 

 • Institutul organizeazã cursuri pentru pregãtirea managerialã a personalului de conducere, cursuri pentru initierea si dezvoltarea carierei ofiterilor din Ministerul Afacerilor Interne, cursuri de initiere si perfectionare în specialitate, în domeniul limbilor strãine, schengen, tehnologiei informatiei, pregãtirii fizice si instructiei tragerii, de pregãtire a personalului selectionat pentru participarea la actiuni si misiuni internationale, precum si alte cursuri si activitãti la solicitarea beneficiarilor si în colaborare cu institutii similare din tarã si strãinãtate.
 • Institutul organizeazã activitãti de testare a nivelului de cunostinte în domeniul limbilor strãine în vederea participãrii lucrãtorilor din structurile ministerului la diferite concursuri, cursuri si stagii de pregãtire internationalã cât si alte categorii de testãri.

  Portofoliul educational al Institutului este dezvoltat pe diverse domenii specifice MAI, fiind proiectat sa satisfaca deopotriva nevoile individuale de pregatire, cat si cerintele institutionale de formare continua si dezvoltare de competente în conditiile unei societati moderne, bazate pe cunoastere

 

   Obiectivele generale ale activitatii Institutului sunt urmatoarele:                   

   

 

 

 • asigurarea calitatii formarii profesionale prin cursurile/programele livrate personalului MAI;
 • dezvoltarea capacitatii de planificare strategica si operationala a personalului de decizie din MAI prin organizarea si desfasurarea programelor de formare manageriala in cadrul Institutului;
 • elaborarea de studii si analize in domeniul ordinii publice in scopul eficientizarii activitatii manageriale.

  sus

 

 

Pentru indeplinirea misiunii si a obiectivelor generale Institutul are urmatoarele atributii:
 • organizeaza si desfasoara activitati de formare profesionala destinate personalului MAI, conform legislatiei nationale privind formarea profesionala a adultilor, ordinelor si instructiunilor ministrului administratiei si internelor ce vizeaza pregatirea continua si regulile de evolutie in cariera profesionala, stabilite pentru categoriile de personal din MAI;
 • organizeaza si desfasoara activitati de formare profesionala continua in domeniul managementului strategic si operational, pentru personalul de decizie din cadrul MAI;
 • organizeaza si desfasoara activitati de cercetare stiintifica in cadrul unor echipe interdisciplinare si interinstitutionale;
 • initiaza si deruleaza parteneriate, programe si proiecte, organizeaza, desfasoara si participa la conferinte, simpozioane, seminarii, intruniri, mese rotunde cu caracter profesional, stiintific si cultural, workshop-uri, convocarii, dezbateri si schimburi de experienta profesionala cu caracter formativ si practic-aplicativ, in colaborare cu institutii similare nationale si internationale;
 • adopta politici si strategii si desfasoara actiuni/activitati necesare functionarii, imbunatatirii continue si dezvoltarii sistemelor de management implementate in Institut, conform prevederilor legale in vigoare.

  sus

   

 

 

 

Institutul de Studii pentru Ordine Publica

a implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 si este certificat pentru "alte forme de invatamant "- cursuri de formare initiala si continua a personalului din domeniul ordinii si sigurantei publice

 

 

 

 

 

Scurt Istoric

 

 • Prin Ordinul nr. 2875 al Ministrului Afacerilor Interne din 20 octombrie 1949, la data de 25 octombrie in acelasi an, s-a infiintat la Bucuresti Scoala de Ofiteri de Militie.
 • In 1960, sediul Scolii a fost mutat in Baneasa, in localul Regiunii de Securitate Bucuresti, dupa care unitatea a ocupat actualul sediu din Soseaua Oltenitei, nr. 158 - 160, Bucuresti.
 • La 1 octombrie 1970 devine Scoala Militara de Ofiteri si capata o noua organizare, cu mai multe catedre - Drept Penal, Drept Procesual Penal, Drept Administrativ, Drept Constitutional, Teoria Statului si Dreptului, Drept Civil, Limbi Moderne, avand ca principal scop formarea si perfectionarea ofiterilor.
 • In 1992, denumirea Scolii a devenit Scoala Militara pentru Perfectionarea Pregatirii Ofiterilor de Politie Bucuresti.Evolutia institutiei a fost marcata de faze succesive de reorganizare si restructurari fundamentale, inclusiv diversificari si extinderi ale ofertei educationale.
 • Ca urmare a Ordinului nr. I/01056 din 1 septembrie 1999, s-a schimbat denumirea acestei institutii de invatamant in Centrul de Studii Postuniversitare (Postacademice), incepand totodata implementarea efectiva a programelor de studii corespunzatoare. Centrul de Studii Postuniversitare (Postacademice) avea responsabilitati semnificative in pregatirea personalului specializat din toate structurile competente.
 • Prin Ordinul ministrului administratiei si internelor, nr. I/0552 din 2003, Centrului i s-a trasat ca principala responsabilitate oferirea de programe educationale postuniversitare, alaturi de cursuri de specializare, conform cu nevoile Ministerului Administratiei si Internelor.
 • Cea mai recenta modificare a statutului acestei institutii dateaza de la sfarsitul anului 2008, cand, prin Hotararea de Guvern nr. 1678 s-a dispus infiintarea Institutului de Studii pentru Ordine Publica, ca structura specializata de invatamant cu personalitate juridica, prin reorganizarea Centrul de Studii Postuniversitare, cu preluarea atributiilor formative, a patrimoniului si personalului acestuia.
 • La data de 21iulie 2010, a fost adoptata HG nr. 732 pentru modificarea HG nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor si a HG nr. 1678/2008 privind infiintarea Institutului de Studii pentru Ordine Publica in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
Buletinul Documentar

A fost publicat "BULETINUL DOCUMENTAR" nr. 1/2014 al I.S.O.P.

 

[citeste documentul integral]

 

 

 

sus