Buget şi bilanţuri contabile

  • Bugetul Institutului de Studii pentru Ordine Publică pentru anul 2021. (descarcă)
  • Bilanţul Institutului de Studii pentru Ordine Publică încheiat la data de 31.12.2020. (descarcă)
  • Bugetul Institutului de Studii pentru Ordine Publică pentru anul 2020. (descarcă)
  • Bilanţul Institutului de Studii pentru Ordine Publică încheiat la data de 31.12.2019. (descarcă)
  • Bugetul Institutului de Studii pentru Ordine Publică pentru anul 2019. (descarcă)
  • Tabel cu minimul şi maximul veniturilor salariale nete achitate personalului din Institutul de Studii pentru Ordine Publică în perioada ianuarie 2019 – septembrie 2019. (descarcă)
  • Bilanţul Institutului de Studii pentru Ordine Publică încheiat la data de 31.12.2018. (descarcă)