Aplicarea Legii nr. 544/2001

  • Model de cerere de informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. (descarcă)
  • Lista de documentelor de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. (descarcă)
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public(actualizată până la data de 29 octombrie  2019).  (descarcă)
  • Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public(actualizată până la data de 29 octombrie 2019). (descarcă)
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public(actualizată până la data de 29 octombrie 2019). (descarcă)
  • Model reclamaţie administrativă conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public . (model 1) (model 2)