Relaţii cu publicul

Solicitările ( model petiţie ) dumneavoastră către Institutul de Studii pentru Ordine Publică pot fi transmise prin depunere personală la sediu, prin poştă, fax sau e-mail, folosind următoarele date de contact:

Adresa: Şoseaua Olteniţei nr. 158 -160, Sector 4, Bucureşti
Cod poştal: 041323, Oficiu poştal 61
Telefon: 021/332.48.67
Fax: 021/332.38.55
Email: isop@mai.gov.ro

ATENŢIE: Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).
Pentru cererile de informaţii publice conform Legii nr. 544/2001, vă rugăm vizitaţi secţiunea dedicată Legii 544/2001.
AUDIENŢE: înscrierea pentru audienţe la conducerea Institutul de Studii pentru Ordine Publică se face prin cerere prealabilă motivată, întocmită conform modelului ( afişează modelul), depusă personal la sediul ISOP sau transmisă prin poştă, fax sau e-mail.

Program de audiențe:

Director: Luni 12:00 – 14:00
Director adjunct pentru învăţământ: Marţi 12:00 – 14:00