Carieră

Publicat în data de 08.07.2022

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE LA PROBA PRACTICĂ susţinută în data de 06.07.2022 de candidații participanți la examenul organizatîn vederea promovării personalului contractual, în treapta imediat superioară, pentru postul de muncitor calificat IV – I, în cadrul Biroului Intendență

Publicat în data de 06.07.2022

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA PRACTICĂ susţinută în data de 06.07.2022 de candidații participanți la examenul organizat în vederea promovării personalului contractual, în treapta imediat superioară, pentru postul de muncitor calificat IV – I, în cadrul Biroului Intendență

Publicat în data de 21.06.2022

Proces verbal încheiat cu ocazia etapei de selecţie a dosarelor de examen depuse de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru promovarea în treapta imediat superioară.

Publicat în data de 08.06.2022

Institutul de Studii pentru Ordine Publică, cu sediul în municipiul Bucureşti, șos. Olteniței nr. 158- 160, Sector 4, organizează, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treptele imediat superioare ale funcţiilor deţinute, existente în plată, în statul de organizare al unităţii.

Publicat în data de 20.05.2021

Institutul de Studii pentru Ordine Publică, cu sediul în municipiul Bucureşti, șos. Olteniței nr. 158- 160, Sector 4, organizează, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treptele imediat superioare ale funcţiilor deţinute, existente în plată, în statul de organizare al unităţii.

Publicat în data de 04.12.2019

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Titlul II- Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăsurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treptele imediat superioare ale funcţiilor deţinute, existente în plată, în statul de organizare al unităţii.
  • Tematică şi bibliografie pentru promovarea în gradul/treapta imediat superioară a personalului contractual, poz. 105/b, 105/c şi 105/d.  (descarcă)
  • Tematică şi bibliografie pentru promovarea în gradul/treapta imediat superioară a personalului contractual, poz. 128 şi 130.  (descarcă)
  • Tematică şi bibliografie pentru promovarea în gradul/treapta imediat superioară a personalului contractual, poz. 135 şi 135/a.  (descarcă)

Publicat în data de 15.05.2019

Având în vedere Memorandumul cu tema: ,,Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat la M.A.I. cu nr. 19784/09.10.2017, Institutul de Studii pentru Ordine Publică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia vacantă de revăzută la poziţia 47 din statul de organizare al unităţii.