Organizare

 • Organigrama Institutului de Studii pentru Ordine Publică. (descarcă)

Structura organizatorică a instituţiei:

 • Conducerea.
 • Compartimentul juridic.
 • Compartimentul control.
 • Catedra formare profesională continuă.
 • Catedra management şi legislaţie.
 • Catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale.
 • Serviciul metodică și proiectare didactică.
 • Compartimentul Implementare proiecte cu finanţare externă.
 • Compartimentul Studii şi analize.
 • Biroul resurse umane.
 • Biroul management operaţional şi securitate sediu.
 • Financiar-contabilitate.
 • Compartimentul secretariat și documente clasificate.
 • Compartimentul achiziţii.
 • Structura de securitate.