Atribuții și Istoric

Obiectivele generale ale ISOP:

  • Asigurarea calităţii formării profesionale prin cursurile/programele livrate personalului MAI.
  • Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi operaţională a personalului de decizie din MAI prin organizarea şi desfăşurarea programelor de formare managerială în cadrul Institutului.
  • Elaborarea de studii şi analize în domeniul ordinii publice în scopul eficientizării activităţii manageriale.

Atribuțiile generale îndeplinite de ISOP:

  • Organizează și desfășoară activități de formare profesională destinate personalului MAI, conform legislației naționale privind formarea profesională a adulților, ordinelor, instrucțiunilor ministrului afacerilor interne ce vizează pregătirea continuă regulile de evoluție în cariera  profesională, stabilite pentru categoriile de personal din MAI.
  • Organizează și desfășoară activități de formare profesională în domeniul managementului strategic și operațional pentru personalul de decizie din cadrul MAI.
  • Efectuează studii și analize în domeniul ordinii publice în cadrul unor echipe interdisciplinare și interinstituționale.
  • Inițiază și derulează parteneriate și proiecte, organizează, desfășoară și participă la conferințe simpozioane, seminarii, întruniri, mese rotunde cu caracter profesional, științific și cultural, workshopuri, convocări, dezbateri și schimburi de experiență profesională în colaborare cu instituții similare și internaționale.
  • Adoptă politici, strategii și desfășoară acțiuni/activități necesare funcționării, îmbunătățirii continue și dezvoltării sistemelor de management implementate în cadrul acestuia, conform prevederilor legale și standardelor în vigoare.

Scurt istoric

Institutul de Studii pentru Ordine Publică (ISOP), a fost înfiinţat în 1949 ca şcoală pentru pregătirea ofiţerilor de poliţie. Continuând tradiţia, ISOP este, şi în zilele noastre, o instituţie de învăţământ cu rol integrator pentru formarea profesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
De-a lungul existenţei, Institutul a fost marcat de numeroase transformări generate de evoluţia societăţii româneşti, în general, şi a MAI, în special, dar şi de schimbările pe plan european, îndeosebi cele din ultimul deceniu, însă componenta de „educaţie şi formare profesională” l-a însoţit permanent şi intrinsec, fapt dovedit şi de denumirile purtate de-a lungul timpului – „Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri Poliţie” (1949), Centrul Şcolar MAI – Bucureşti (1960), „Şcoala militară pentru perfecţionarea ofiţerilor de poliţie” (1976-1999), „Centrul de Studii Postuniversitare (1999)”.
Astăzi, ISOP funcţionează ca structură specializată de învăţământ din cadrul MAI, face parte din sistemul naţional de învăţământ şi asigură formarea profesională a personalului MAI, prin activităţi de formare profesională, pregătirea managerială, precum și elaborarea de studii și analize în domeniul ordinii publice, pentru a sprijini îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor MAI.
Potrivit prevederilor OMAI nr.7/19.01.2016 pentru completarea OMAI nr.176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din MAI, Ziua Aniversară a Institutului de Studii pentru Ordine Publică este în data de 25 OCTOMBRIE.