Ministerul Afacerilor Interne

ISOP Logo

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Pe drumul confirmării: identitate, calitate, inovare

ISOP - Colaj

Despre site

Site-ul oficial al ISOP (structură a Ministerului Afacerilor Interne) este locul unde pot fi aflate informații legate de activitatea instituției și orice alte date de interes public din sfera de competență.

Noutăți

În secțiunea Avizier aflați cele mai importante informații referitoare la examene, cursuri, dar și concursuri pentru ocuparea unor funcții vacante.

Institutul de Studii pentru Ordine Publica face parte din sistemul national de invatamânt si este infiintat in baza Hotarârii Guvernului nr. 1678 din 10.12.2008 privind infiintarea Institutului de Studii pentru Ordine Publica in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru completarea anexei nr. 1 la HG nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Institutul este structura specializata de invatamânt, subordonata Ministerului Afacerilor Interne (MAI) si aflata in coordonarea Secretarului General. ISOP isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia specifica, Regulamentul de organizare si functionare a ISOP si ordinele de modificare si completare, documentele programatice ale MAI, Strategia integratã privind asigurarea calitãtii educatiei, cercetarea stiintificã si dezvoltarea institutionalã pentru 2013 - 2015.